Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (англійська); Мова і література (німецька), Мова і література (російська); Історія; Математика; Біологія та здоров’я людини; Географія; Фізика; Інформатика; Хімія; Фізична культура; Трудове навчання та технології; Образотворче мистецтво; Музичне мистецтво); 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування); 022 Дизайн; 024 Хореографія; 242 Туризм.

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна / заочна.

Семестр: 1 (2) / 1-3.

Автори курсу: Колоїз Жанна Василівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови; Березовська-Савчук Наталя Анатоліївна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови.

Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (англійська); Мова і література (німецька), Мова і література (російська); Історія; Математика; Біологія та здоров’я людини; Географія; Фізика; Інформатика; Хімія; Фізична культура; Трудове навчання та технології; Образотворче мистецтво; Музичне мистецтво); 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування); 022 Дизайн; 024 Хореографія; 242 Туризм.

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна.

Семестр: 3 (4).

Автори курсу: Колоїз Жанна Василівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови.Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література).

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна / заочна

Семестр: 1-2.

Автори курсу: Городецька Вероніка Анатоліївнакандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.


Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література).

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна / заочна

Семестр: 3-4.

Автори курсу: Білоконенко Людмила Анатоліївнадоктор філологічних наук, професор кафедри української мови.


Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література).

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна / заочна

Семестр: 5-6.

Автори курсу: Малюга Наталія Миколаївнакандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.


Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література).

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна / заочна

Семестр: 7-8.

Автори курсу: Вавринюк Тетяна Іванівнакандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови


Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література). Редагування освітніх видань.

Освітній рівень: другий (магістерський).

Форма навчання: денна.

Семестр: 2.

Автор курсу: Колоїз Жанна Василівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови.


Спеціальність: 03 Гуманітарні науки: 035 Філологія (Українська мова)

Освітній рівень: третій (освітньо-науковий), PhD.

Форма навчання: денна / заочна.

Семестр: 4.

Автор курсу: Колоїз Жанна Василівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови.


Спеціальність: 01 Освіта / Педагогіка (011 Освітні, педагогічні науки, 012 Дошкільна освіта, 014 Середня освіта (Іноземні мови), 014 Середня освіта (Інформатика), 014 Середня освіта (Математика), 014 Середня освіта (Українська мова і література), 014 Середня освіта (Фізика), 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування), 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології); 03 Гуманітарні науки (035 Філологія); 05 Соціальні та поведінкові науки (053 Психологія, 054 Соціологія), 10 Природничі науки (104 Фізика та астрономія).

Освітній рівень: третій (освітньо-науковий), PhD.

Форма навчання: денна / заочна.

Семестр: 1-3.

Автор курсу: Колоїз Жанна Василівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови.


Спеціальність: 03 Гуманітарні науки: 035 Філологія (Українська мова).

Освітній рівень: третій (освітньо-науковий), PhD.

Форма навчання: денна / заочна.

Семестр: 4.

Автор курсу: Городецька Вероніка Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.


Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література). Редагування освітніх видань.

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна / заочна.

Семестр: 8.

Автор курсу: Шарманова Наталя Миколаївнакандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.


Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література).

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна

Семестр: 4

Автор курсу: Вербовий Микола Володимирович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.


Спеціальність: 03 Гуманітарні науки: 035 Філологія (Українська мова).

Освітній рівень: третій (освітньо-науковий), PhD.

Форма навчання: денна / заочна.

Семестр: 4.

Автор курсу: Малюга Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.


Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література).

Освітній рівень: другий (магістерський).

Форма навчання: денна / заочна.

Семестр: 1 / 1-2.

Автор курсу: Малюга Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.


Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література). Редагування освітніх видань.

Освітній рівень: другий (магістерський).

Форма навчання: денна.

Семестр: 1-2.

Автор курсу: Городецька Вероніка Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.


Спеціальність: 014 Середня освіта 014.03 (Історія); 014.04 (Математика); 014.05 (Біологія); 014.06 (Хімія); 014.07 (Географія); 014.08 (Фізика); 014.09 (Інформатика); 014.10 (Трудове навчання та технології); 014.11 (Фізична культура); 014.12 (Образотворче мистецтво); 014.13 (Музичне мистецтво).

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна.

Семестр: 1-6.

Автори курсу: Березовська-Савчук Наталя Анатоліївна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови; Бузько Світлана Андріївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови; Шарманова Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.

Спеціальність: 05 Соціальні та поведінкові науки. 054 Соціологія (Соціологія масової комунікації, журналістики і реклами).

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна.

Семестр: 1-2.

Автор курсу: Шарманова Наталя Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.


Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література).

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна / заочна.

Семестр: 4 / 3-4.

Автор курсу: Вербовий Микола Володимирович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.

 


Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література) Редагування освітніх видань.

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна.

Семестр: 2.

Автори курсу: Вавринюк Тетяна Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.


Спеціальність: 035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно).

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна.

Семестр: 1-8.

Автори курсу: Качайло Ксенія Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.