Спеціальність: 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта, 015 Професійна освіта, 016 Спеціальна освіта, 022 Дизайн, 024 Хореографія, 035 Філологія, 053 Психологія, 054 Соціологія, 101 Екологія, 231 Соціальна робота, 242 Туризм.

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна / заочна.

Семестр: 1 (2) / 1-3.

Автори курсу: Колоїз Жанна Василівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови; Березовська-Савчук Наталя Анатоліївна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови.

Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (англійська); Мова і література (німецька), Мова і література (російська); Історія; Математика; Біологія та здоров’я людини; Географія; Фізика; Інформатика; Хімія; Фізична культура; Трудове навчання та технології; Образотворче мистецтво; Музичне мистецтво); 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування); 022 Дизайн; 024 Хореографія; 242 Туризм.

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна.

Семестр: 3 (4).

Автори курсу: Колоїз Жанна Василівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови.Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література).

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна / заочна

Семестр: 1-2.

Автори курсу: Городецька Вероніка Анатоліївнакандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.


Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література).

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна / заочна

Семестр: 3-4.

Автори курсу: Білоконенко Людмила Анатоліївнадоктор філологічних наук, професор кафедри української мови; Городецька Вероніка Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.


Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література).

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна / заочна

Семестр: 5-6.

Автори курсу: Малюга Наталія Миколаївнакандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.


Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література).

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна / заочна

Семестр: 7-8.

Автори курсу: Малюга Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.


Спеціальність: 035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно).

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна.

Семестр: 1-2.

Автори курсу: Мішеніна Тетяна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри української мови.


Спеціальність: 035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно).

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна.

Семестр: 3-4.

Автори курсу: Малюга Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література).

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна / заочна.

Семестр: 1-2 / 1-3.

Автори курсу: Бакум Зінаїда Павлівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри української мови; Білоконенко Людмила Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови; Бузько Світлана Андріївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови; Мішеніна Тетяна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри української мови; Шарманова Наталя Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.


Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література). Редагування освітніх видань.

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна.

Семестр: 5.

Автор курсу: Мішеніна Тетяна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри української мови.


Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література). Редагування освітніх видань.

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна / заочна

Семестр: 2 / 2-3.

Автор курсу: Мішеніна Тетяна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри української мови.

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна/заочна.

Семестр: 1.

Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література).

Автор курсу: Городецька Вероніка Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.


Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література).

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна / заочна.

Семестр: 5 / 5-6.

Автор курсу: Колоїз Жанна Василівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови.


Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література).

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна / заочна.

Семестр: 7.

Автори курсу: Малюга Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови; Вербовий Микола Володимирович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.


Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література). Редагування освітніх видань.

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна.

Семестр: 7-8.

Автор курсу: Шарманова Наталя Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.


Спеціальність: 014 Середня освіта (українська мова та література), Редагування освітніх видань

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна.

Семестр: 3-8

Автори курсу: Вербовий Микола Володимировичкандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література).

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна / заочна

Семестр: 6-7 / 5-6.

Автор курсу: Бакум Зінаїда Павлівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри української мови.


Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література). Редагування освітніх видань.

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна.

Семестр: 1.

Автор курсу: Качайло Ксенія Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.


Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література). Редагування освітніх видань.

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна.

Семестр: 3.

Автор курсу: Білоконенко Людмила Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови.


Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література).

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна / заочна

Семестр: 3 / 4-5.

Автор курсу: Вербовий Микола Володимирович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.