Спеціальність: 01 Освіта / Педагогіка (011 Освітні, педагогічні науки)

Освітній рівень: третій (освітньо-науковий), PhD.

Форма навчання: денна / заочна

Семестр: 3.

Автор курсу: Бакум Зінаїда Павлівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри української мови.


Спеціальність: 03 Гуманітарні науки: 035 Філологія (Українська мова)

Освітній рівень: третій (освітньо-науковий), PhD.

Форма навчання: денна / заочна.

Семестр: 4.

Автор курсу: Колоїз Жанна Василівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови.


Спеціальність: 03 Гуманітарні науки: 035 Філологія (Українська мова)

Освітній рівень: третій (освітньо-науковий), PhD.

Форма навчання: денна / заочна.

Семестр: 3.

Автор курсу: Мішеніна Тетяна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри української мови.


Спеціальність: 03 Гуманітарні науки: 035 Філологія (Українська мова).

Освітній рівень: третій (освітньо-науковий), PhD.

Форма навчання: денна / заочна.

Семестр: 3.

Автор курсу: Шарманова Наталя Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.


Спеціальність: 03 Гуманітарні науки: 035 Філологія (Українська мова).

Освітній рівень: третій (освітньо-науковий), PhD.

Форма навчання: денна / заочна.

Семестр: 3.

Автор курсу: Білоконенко Людмила Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови.


Спеціальність: 01 Освіта / Педагогіка (011 Освітні, педагогічні науки, 012 Дошкільна освіта, 014 Середня освіта (Іноземні мови), 014 Середня освіта (Інформатика), 014 Середня освіта (Математика), 014 Середня освіта (Українська мова і література), 014 Середня освіта (Фізика), 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування), 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології); 03 Гуманітарні науки (035 Філологія); 05 Соціальні та поведінкові науки (053 Психологія, 054 Соціологія), 10 Природничі науки (104 Фізика та астрономія).

Освітній рівень: третій (освітньо-науковий), PhD.

Форма навчання: денна / заочна.

Семестр: 1-3.

Автор курсу: Колоїз Жанна Василівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови.