Освітній рівень: доктор філософії. 

Форма навчання: денна. 

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта. 

Семестр: 4.

Автор курсу: Артур Євгенович Іншаков.


Освітній рівень:  доктор філософії.

Форма навчання: заочна.

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта.

Семестр: 3. 

Автор курсу: Ковшар Олена Вікторівна.