Викладач: Недодатко Наталя Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти.

ВИКЛАДАЧ: Ковшар Олена Вікторівна доктор наук, професор

Група: ЗДОск-21


ВИКЛАДАЧ: Ковшар Олена Вікторівна доктор наук, професор

Група: ЗДОм-17

ВИКЛАДАЧ: Ковшар Олена Вікторівна доктор наук, професор

Група: ЗДО(ск)-21

ВИКЛАДАЧ: Ковшар Олена Вікторівна доктор наук, професор

Група: ЗДОм-17

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта

Освітній рівень: магістр

Форма навчання: заочна

Семестр: І

Викладач: Куц Катерина Михайлівна, асистент кафедри дошкільної освіти

Група: ЗДОм-21

Освітній рівень: магістри. 

Форма навчання: заочна

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта.

Семестр: 1

Автор курсу: Суятинова Катерина Євгеніївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти

Освітній рівень: магістри. 

Форма навчання: заочна

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта. 

Семестр: 1

Автор курсу: Суятинова Катерина Євгеніївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти.

ВИКЛАДАЧ: Штурко Ганна Іванівна

Освітній рівень: Бакалавр

Форма навчання: заочна

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта

Семестр: 3 семестр


ВИКЛАДАЧ: Бойко Світлана Петрівна

Освітній рівень: Бакалавр

Форма навчання: заочна

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта

Семестр: 5 семестр


ВИКЛАДАЧ: Штурко Ганна Іванівна,асистент кафедри дошкільної освіти

Освітній рівень: бакалавр

Форма навчання: Заочна

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта

Семестр: 1 семестр

Група: ЗДО-СК-20

Освітній рівень: бакалаври. 

Форма навчання: денна.

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта. 

Семестр: 5


Автор курсу: Суятинова Катерина Євгеніївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти.Викладач: Іншакова Інна Євгенівна

Спеціальність: 016 Спеціальна освіта

Освітній рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

Курс: 1

Семестр: 1

викладач: Штепа Людмила Григорівна

освітній рівень: бакалавр

форма навчання: денна

Спеціальність: спеціальна освіта (СО_20)

семестр: 3семестр 

призначення курсу: Електронний супровід практичних занять

викладач: Бондаренко Юлія Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти (лектор)

викладач: Штепа Людмила Григорівна ( асистент)

освітній рівень: бакалавр

форма навчання: денна

Спеціальність: спеціальна освіта (СО_19)

семестр: 5семестр

призначення курсу: електронний супровід теоритичної підготовки студентів,практичних і лабораторних занять


Освітній рівень: бакалавр. 

Форма навчання: денна, заочна.

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта. 

Семестр: 3, 4.

Призначення курсу: теоретична підготовка студентів, електронний супровід практичних занять.

Автор курсу: Бадіца М. В., канд.пед.наук, доцент кафедри дошкільної освіти.

ВИКЛАДАЧі:  Недодатко Наталя Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент; Бойко Світлана Петрівна, асистент 

Освітній рівень: бакалавр. 

Форма навчання: денна

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта. 

Семестр: 5 (денне відділення)

Призначення курсу: теоретична підготовка студентів, електронний супровід практичних занять.

 

ВИКЛАДАЧІ: Ковшар Олена Вікторівна доктор наук, професор, Бойко Світлана Петрівна асистент

Освітній рівень: бакалавр. 

Форма навчання: денна

Спеціальність: Спеціальна освіта. Логопедія.

Семестр: 5 (денне відділення)

Призначення курсу: теоретична підготовка студентів, електронний супровід практичних занять.


Освітній рівень: Бакалавр

Форма навчання: Заочна

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта

Асистент: Древняк Л.П.