ВИКЛАДАЧ: Чулошнікова Марина Олександрівна

Освітній рівень: бакалавр. 

Форма навчання: денна/заочна 

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта. 

Семестр: 7, 8 (денне відділення)

Призначення курсу: теоретична підготовка студентів, електронний супровід практичних занять.

ВИКЛАДАЧ: Чулошнікова Марина Олександрівна

Освітній рівень: бакалавр. 

Форма навчання: денна/заочна 

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта. 

Семестр: 8

Призначення курсу: теоретична підготовка студентів, електронний супровід практичних занять

Освітній рівень: магістр. 

Форма навчання: денна, заочна

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта. 

Семестр: 5 (1) з/в;  5 (д/в)


Викладач: Чулошнікова М. О

Форма навчання: денна/заочна форма навчання

Курс: 4 курс 

ОКР: бакалавр

Викладач: Іншаков А.Є.


Освітній рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта. Семестр 8

Автор курсу: Бєлікова Олена Аркадіівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти

Група: ЗДО-17

Автор курсу: доктор педагогічних наук, професор Ковшар Олена Вікторівна.

Автор курсу: Суятинова Катерина Євгеніївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти.

Автор курсу: Суятинова Катерина Євгеніївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти.

Освітній рівень: бакалавр

Форма навчання: денна

Спеціальність: 016 Спеціальна освіта

Курс: 1,2

Семестр: 2,3

Викладач: Бадіца Марина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти

ВИКЛАДАЧ: ст. викладач Чулошнікова Марина Олександрівна

Освітній рівень: бакалавр.

 Форма навчання: денна. 

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта. 

Семестр: 4, 5, 6, 7 семестр

Призначення курсу: електронний супровід практичних занять.

Автор курсу:  доктор педагогічних наук, професор Ковшар Олена Вікторівна.

ВИКЛАДАЧ: Чулошнікова Марина Олександрівна

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна,.

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта.

Семестр:  2. 

Призначення курсу: теоретична підготовка студентів, електронний супровід практичних занять.

Автор курсу: Чулошнікова Марина Олександрівна, cтарший викладач  кафедри дошкільної освіти.

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта

Освітній рівень: магістр

Форма навчання: денна

Семестр: ІІ

Викладач: Куц Катерина Михайлівна, асистент кафедри дошкільної освіти


Спеціальність: 012 Дошкільна освіта

Освітній рівень: магістр

Форма навчання: денна

Семестр: ІІ

Викладач: Куц Катерина Михайлівна, асистент кафедри дошкільної освіти

Освітній рівень: бакалавр. 

Форма навчання: денна.

Спеціальність: 016 Спеціальна освіта. 

Семестр: 2

Автор курсу: Суятинова Катерина Євгеніївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти.

Група ДВП 16

Автор курсу. Ковшар Олена Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти

Освітній рівень: бакалавр

Спеціальність: 016 Спеціальна освіта 

Форма навчання: денна

Викладач:  асистент кафедри дошкільної освіти Курєнкова Анна Володимирівна

Освітній рівень: бакалавр

Спеціальність: 016 Спеціальна освіта 

Форма навчання: денна

Викладач:  асистент кафедри дошкільної освіти Курєнкова Анна Володимирівна

Освітній рівень: бакавр

Спеціальність: 016 Спеціальна освіта 

Форма навчання: денна

Викладач:  асистент кафедри дошкільної освіти Курєнкова Анна Володимирівна

Форма навчання: денна  

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта 

Семестр: 1 та 2 семестр

Викладач: доктор педагогічних наук, професор Ковшар О.В.