Освітній ступінь: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014 Середня освіта (мова і література німецька). Семестр: 1.

Автор курсуМихальченко Тетяна Вікторівна


Освітній ступінь: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 035 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)). Семестр: 1.

Автор курсуМихальченко Тетяна Вікторівна


Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно). Семестр: 5.

Автор курсу: Давиденко Наталія Іванівна


Освітній ступінь: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література), 014 Середня освіта (Мова та література англійська), 014 Середня освіта (Мова та література німецька), 014 Середня освіта (Мова та література російська), 035 Філологія. Семестр: 5. 

Автор курсуМаргарита Василівна Бережна


Освітній ступінь: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література), 014 Середня освіта (Мова та література англійська), 014 Середня освіта (Мова та література німецька), 014 Середня освіта (Мова та література російська), 014 Середня освіта (Математика), 014 Середня освіта (Географія), 035 Філологія. Семестр: 5. 

Автор курсуМаргарита Василівна Бережна

Освітній ступінь: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 035.041. Філологія. Переклад включно (перша-англійська). Семестр: 3.

Автор курсу: Федоряка Л.Д.


Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно). Семестр: 3.

Автор курсу: Давиденко Наталія Іванівна


Освітній ступінь: бакалавр.  Форма навчання: денна.  Спеціальність: 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська) Семестр: 1, 2, 3, 4

Автори курсу: канд. філол. наук, старший викладач Захарова Наталія Олександрівна, старший викладач Михальченко Тетяна ВікторівнаОсвітній ступінь: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014.01. Середня освіта (мова і література: російська). Семестр: 1-3.

Освітній ступінь: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014 Середня освіта (мова і література: російська). Семестр: 4-5

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література: англійська); (Мова і література: російська). Семестр:8

Автор курсу: Мохначова О.В., кандидат філологічних наук, доцент.Освітній ступінь: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014.01. Середня освіта (мова і література: російська). Семестр: 7-8.

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно). Семестр: 5.

Автор курсу: Бережна Маргарита ВасилівнаЛозовська Катерина Олександрівна

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)). Семестр: 3.

Автор курсу: Бережна Маргарита Василівна, Лозовська Катерина Олександрівна

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність:  014 Середня освіта (Мова і література російська). 014 Середня освіта (Мова і література англійська). 014 Середня освіта (Мова і література німецька)

Семестр: 2.

Автор курсу: Дудніков Микола Олексійович, кандидат філологічних наук, доцент


Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність:  014 Середня освіта (Мова і література російська).

Семестр: 8.

Автор курсу: Дудніков Микола Олексійович, кандидат філологічних наук, доцент


Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність:  014 Середня освіта (Мова і література російська), 014 Середня освіта (Мова і література англійська), 014 Середня освіта (Мова і література німецька).

Семестр: 4.

Автор курсу: Дудніков Микола Олексійович, кандидат філологічних наук, доцент


Освітній ступінь: бакалавр. Форма навчання: денна, заочна. Спеціальність: 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська), 014 Середня освіта (Мова і література німецька), 014 Середня освіта (Мова і література англійська)  Семестр: 1, 2.

Автор курсу: к. філол. н., старший викладач Захарова Наталія Олександрівна