Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно). Семестр: 8.

Автор курсу: Бережна Маргарита ВасилівнаЛозовська Катерина Олександрівна


Автори курсу: доктор філологічних наук, професор Торкут Н.М., кандидат філологічних наук, доцент Федоряка Л.Д.