Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014.01. Середня освіта (мова і література: російська). Семестр: 2.

Автор курсу: Дороніна Тетяна Олексіїва, доктор педагогічних наук, прфесор.

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014.01. Середня освіта (мова і література: російська). Семестр 4.

Автор курсу: Гостра Катерина Вікторівна, асистент кафедри російської філології та зарубіжної літератури.

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська). Семестр: 2.

Автор курсу: Варданян Марина Володимирівна, д.філол.н., доц. 


Освітній рівень: магістр Форма навчання: заочна. Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література російська). Семестри: 1.

Автор курсу: доцент, кандидат філологічних наук Гамалі О.І.


Автори курсу: доктор філологічних наук, професор Торкут Н.М., кандидат філологічних наук, доцент Федоряка Л.Д.

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: заочна. Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література англійська). Семестри: 1.

Автор курсу: О.В. Мохначова


Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література російська). Семестри: 1.

Автор курсу: О.В. Мохначова


Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна, заочна. Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література російська). Семестри: 7.

Автор курсу: О.Б. КаневськаОсвітній рівень: бакалавр. Форма навчання: заочна. Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література російська). Семестри: 5.

Автор курсу: О.Б. Каневська, К.В. Гостра


Освітній рівень: магістр. Форма навчання: заочна. Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література російська). Семестри: 1.

Автор курсу: О.Б. Каневська


Освітній рівень: магістр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література російська). Семестри: 1.

Автор курсу: О.Б. Каневська

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: заочна. Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література англійська). Семестри: 1.

Автор курсу: Дудніков М.О. 

 


Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: заочна. Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література англійська). Семестри: 3.

Автор курсу: Дудніков М.О.