Освітній рівень: перший (бакалаврський). 

Спеціальності014 Середня освіта (Мова і література (англійська); Мова і література (німецька), Мова і література (російська); Історія; Математика; Біологія та здоров’я людини; Географія; Фізика; Інформатика; Хімія; Фізична культура; Трудове навчання та технології; Образотворче мистецтво; Музичне мистецтво); 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування); 022 Дизайн; 024 Хореографія; 242 Туризм.

Форма навчання: денна / заочна.

Семестр: 1, 2.

Призначення курсу: теоретична підготовка, електронний супровід практичних занять, організація самостійної роботи студентів.

Автори курсу: Жанна Василівна Колоїз, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови; Наталя Анатоліївна Березовська-Савчук, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови.  


Освітній рівень: перший (бакалаврський). 

Спеціальності014 Середня освіта (Мова і література (англійська); Мова і література (німецька); Мова і література (російська); Історія; Математика; Біологія; Географія; Фізика; Інформатика; Хімія; Фізична культура; Трудове навчання та технології; Образотворче мистецтво; Музичне мистецтво); 035 Філологія (германські мови і літератури (переклад включно); 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування); 022 Дизайн; 024 Хореографія; 242 Туризм.

Форма навчання: денна / заочна.

Семестр: 3, 4.

Призначення курсу: теоретична підготовка, електронний супровід практичних занять, організація самостійної роботи студентів.

Автори курсу: Жанна Василівна Колоїз, доктор філологічних наук, завідувач кафедри української мови.Освітній рівень: доктор філософії

Спеціальності011 Освітні, педагогічні науки; 012 Дошкільна освіта; 014 Середня освіта (Іноземні мови; Інформатика; Математика; Українська мова і література; Фізика; Музичне мистецтво); 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування; Комп’ютерні технології); 035 Філологія053 Психологія; 054 Соціологія104 Фізика та астрономія.

Форма навчання: денна / заочна.

Семестр: 1, 2, 3.

Призначення курсу: електронний супровід практичних занять.

Автор курсу: Жанна Василівна Колоїз, доктор філологічних наук, завідувач кафедри української мови.


Освітній рівень: перший (бакалаврський). 

Спеціальності: 014 Середня освіта 014.03 (Історія); 014.04 (Математика); 014.05 (Біологія); 014.06 (Хімія); 014.07 (Географія); 014.08 (Фізика); 014.09 (Інформатика); 014.10 (Трудове навчання та технології); 014.11 (Фізична культура); 014.12 (Образотворче мистецтво); 014.13 (Музичне мистецтво). 

Форма навчання: денна.

Семестр: 1-8.

Призначення курсу: теоретична підготовка студентів, електронний супровід практичних занять.

Автори курсу: Вероніка Анатоліївна Городецька, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови; Наталія Миколаївна Малюга, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.


Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Спеціальності: 014 Середня освіта (Українська мова і література), додаткової спеціальності – 014 Середня освіта (Мова і література англійська), спеціалізації – Редагування освітніх видань.

Форма навчання: денна.

Семестр: 5.

Призначення курсу: теоретична підготовка, електронний супровід практичних занять, організація самостійної роботи студентів.

Автор курсу: Жанна Василівна Колоїз, доктор філологічних наук, завідувач кафедри української мови.


Освітній рівень: другий (магістерський)

Спеціальності: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), додаткової спеціальності – 014.01 Середня освіта (Мова і література англійська), спеціалізації – Редагування освітніх видань.

Форма навчання: денна / заочна.

Семестр: 1.

Призначення курсу: електронний супровід практичних занять.

Автор курсу: Жанна Василівна Колоїз, доктор філологічних наук, завідувач кафедри української мови.

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Спеціальність: 035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно).

Форма навчання: денна.

Семестр: 2.

Призначення курсу: електронний супровід практичних занять.

Автор курсу: Тетяна Іванівна Вавринюк, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Спеціальності: 014 Середня освіта (Українська мова і література), додаткових спеціальностей – 014 Середня освіта (Мова і література англійська), 053 Психологія, спеціалізації – Редагування освітніх видань.

Форма навчання: денна / заочна.

Семестр: 7−8.

Призначення курсу: теоретична підготовка, електронний супровід практичних занять, організація самостійної роботи студентів.

Автор курсу: Людмила Анатоліївна Білоконенко, доктор філологічних наук, доцент кафедри української мови.


Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Спеціальності: 014 Середня освіта (Українська мова і література), спеціалізації – Редагування освітніх видань.

Форма навчання: денна.

Семестр: 3.

Призначення курсу: теоретична підготовка, електронний супровід практичних занять, організація самостійної роботи студентів.

Автор курсу: Людмила Анатоліївна Білоконенко, доктор філологічних наук, доцент кафедри української мови.


Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Спеціальності: 054 Соціологія (Соціологія масової комунікації, журналістики і реклами).

Форма навчання: денна.

Семестр: 1, 2.

Призначення курсу: організація самостійної роботи студентів.

Автор курсу: Наталя Миколаївна Шарманова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.

 


Освітній рівень: перший (бакалаврський). 

Спеціальності: 014 Середня освіта (Українська мова і література), додаткової спеціальності – 014 Середня освіта (Мова і література англійська), 053 Психологія, спеціалізації – Редагування освітніх видань, спеціалізації – Українознавство.

Форма навчання: денна / заочна.

Семестр: 1-8.

Призначення курсу: теоретична підготовка, електронний супровід практичних занять, організація самостійної роботи студентів.

Автори курсу: Тетяна Іванівна Вавринюк, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови; Наталія Миколаївна Малюга, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.


Освітній рівень: другий (магістерський). 

Спеціальності: 014 Середня освіта (Українська мова і література), додаткової спеціальності – 014 Середня освіта (Мова і література англійська), 053 Психологія, спеціалізації – Редагування освітніх видань, спеціалізації – Українознавство.

Форма навчання: денна / заочна.

Семестр: 1-2.

Призначення курсу: теоретична підготовка, електронний супровід практичних занять, організація самостійної роботи студентів.

Автор курсу:  Наталія Миколаївна Малюга, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.

 


Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Спеціальності: 014 Середня освіта (Українська мова і література), спеціалізація Редагування освітніх видань; спеціальності: 014 Середня освіта (Мова і література англійська), 053 Психологія

Форма навчання: денна.

Семестр: 1−2.

Призначення курсу: теоретична підготовка, електронний супровід лабораторних занять, організація самостійної роботи студентів.

Автори курсу: Зінаїда Павлівна Бакум, доктор педагогічних наук, професор кафедри української мови; Людмила Анатоліївна Білоконенко, доктор філологічних наук, доцент кафедри української мови; Тетяна Михайлівна Мішеніна, доктор педагогічних наук, професор кафедри української мови; Наталя Миколаївна Шарманова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.


Освітній рівень: перший (бакалаврський). 

Спеціальності: 014 Середня освіта (Українська мова і література), додаткової спеціальності – 014 Середня освіта (Мова і література англійська), 053 Психологія, спеціалізації – Редагування освітніх видань, спеціалізації – Українознавство.

Форма навчання: денна / заочна.

Семестр: 6-7.

Призначення курсу: теоретична підготовка, електронний супровід практичних занять, організація самостійної роботи студентів.

Автор курсу: Зінаїда Павлівна Бакум, доктор педагогічних наук, професор кафедри української мови.


Освітній рівень: другий (магістерський). 

Спеціальності: 014 Середня освіта (Українська мова і література), додаткової спеціальності – 014 Середня освіта (Мова і література англійська), 053 Психологія, спеціалізації – Редагування освітніх видань, спеціалізації – Українознавство.

Форма навчання: денна / заочна.

Семестр: 1.

Призначення курсу: теоретична підготовка, електронний супровід практичних занять, організація самостійної роботи студентів.

Автор курсу: Зінаїда Павлівна Бакум, доктор педагогічних наук, професор кафедри української мови.


Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Спеціальності: 014 Середня освіта (Українська мова і література), спеціалізація – Редагування освітніх видань

Форма навчання: денна

Семестр: 1.

Призначення курсу: організація самостійної роботи студентів.

Автори курсу: Качайло Ксенія Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови


Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Спеціальність: 035 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)).

Форма навчання: денна

Семестр: 1-3.

Призначення курсу: організація самостійної роботи студентів.

Автори курсу: Качайло Ксенія Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.


Освітній рівень: другий (магістерський).

Спеціальності: 014 Середня освіта (Українська мова і література); додаткової спеціальності – Мова і література (англійська); спеціалізації – Українознавство. Редагування освітніх видань.

Форма навчання: денна / заочна.

Семестр: 1, 2.

Призначення курсу: електронний супровід практичних занять.

Автор курсу: Вероніка Анатоліївна Городецька, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Спеціальності: 014 Середня освіта (Українська мова і література); додаткової спеціальності – 014 Середня освіта (Мова і література англійська); спеціалізації – Українознавство. Редагування освітніх видань.

Форма навчання: денна / заочна.

Семестр: 1.

Призначення курсу: теоретична підготовка, електронний супровід практичних занять, організація самостійної роботи студентів.

Автори курсу: Вероніка Анатоліївна Городецька, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Спеціальності: 014 Середня освіта (Українська мова і література), додаткової спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література англійська), 053 Психологія, спеціалізації Редагування освітніх видань, спеціалізації Українознавство.

Форма навчання: денна.

Семестр: 3  8.

Призначення курсу: теоретична підготовка, електронний супровід практичних занять, організація самостійної роботи студентів.

Автор курсу: Микола Володимирович Вербовий, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови.