Освітній рівень: бакалавр. Статус курсу: вибіркова. Форма навчання: денна. Спеціальність: всі предметні спеціальності 014 Середня освіта. Семестр: 5.

Автор курсу: Тетяна Валеріївна Старова, доцент, кандидат хімічних наук, завідувач кафедри хімії та методики її навчання.


Освітній рівень: магістр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014 Середня освіта (Хімія). Семестр: 2.

Автор курсу: Чувасова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, доцент, викладач кафедри хімії та методики її навчання.

Освітній рівень: бакалавр. 

Форма навчання: очна. 

Спеціальність: 014 Середня освіта (Хімія) з додатковою спеціальністю 014 "Середня освіта (Інформатика)". 

014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) з додатковою спеціальністю 014 "Середня освіта (Хімія)". 

Семестр: 8

Призначення курсу: ознайомлення студентів 4 курсів з програмою атестації, електронний супровід до їх підготовки та для формування змісту оглядових лекцій відповідно до  пропозицій студентів.

Автор курсу: Тетяна Валеріївна Старова, доцент, кандидат хімічних наук, завідувач кафедри хімії та методики її навчання.Щорічна олімпіада серед студентства природничого факультету

З урахування карантинних обмежень у 2020 році вперше пройде дистанційно