Щорічна олімпіада серед студентства природничого факультету

З урахування карантинних обмежень у 2020 році вперше пройде дистанційно

Рівень навчання - бакалавр
Семестр - 2
Спеціальність -014.05 Cередня освіта (Біологія та здоров’я людини )
Викладач - к.х.н., доцент кафедри хімії та методики її навчання Столяренко Вікторія Григорівна
Курс "Неорганічна хімія" містить теоретичні блоки, навчальні блоки та блоки для перевірки рівня засвоєння інформації про будову, властивості, методи одержання та напрями використання сполук хімічних елементів