Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність:  024 Хореографія. Семестр: VІ.

Автор курсу: Король Анжеліка Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література); 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) ; 014.022 Середня освіта (Німецька мова і література); 014.025 Середня освіта (Російська мова і література); 014.03 Середня освіта (Історія); 014.04 Середня освіта (Математика); 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 014.06 Середня освіта (Хімія); 014.07 Середня освіта (Географія); 014.08 Середня освіта (Фізика); 014.09 Середня освіта (Інформатика); 014.11 Середня освіта (Фізична культура); 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво); 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). Семестр: VІ.


Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: заочна. 

Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література); 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) ; 014.022 Середня освіта (Німецька мова і література); 014.025 Середня освіта (Російська мова і література); 014.03 Середня освіта (Історія); 014.04 Середня освіта (Математика); 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 014.06 Середня освіта (Хімія); 014.07 Середня освіта (Географія); 014.08 Середня освіта (Фізика); 014.09 Середня освіта (Інформатика); 014.11 Середня освіта (Фізична культура); 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво); 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

  Семестр: VІ.

Автор курсу: Волощук Ілона Аркадіївна, кандидат педагогічних наук, ст. викладач.

Педагогічна практика є невід’ємною складовою частиною професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі освіти на другому(магістерському) рівні й завершальним етапом практичної підготовки студентів педагогічного закладу вищої освіти до професійно-педагогічної діяльності.

Педагогічна практика магістрів у закладах вищої освіти спрямована на поглиблення набутих у процесі навчання знань, розвиток умінь і навичок розв’язання прикладних завдань та вдосконалення ефективності самостійної роботи.


Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: заочна. Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література); 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) ; 014.022 Середня освіта (Німецька мова і література); 014.025 Середня освіта (Російська мова і література); 014.03 Середня освіта (Історія); 014.04 Середня освіта (Математика); 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 014.06 Середня освіта (Хімія); 014.07 Середня освіта (Географія); 014.08 Середня освіта (Фізика); 014.09 Середня освіта (Інформатика); 014.11 Середня освіта (Фізична культура); 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво); 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво).  Семестр: ІІІ, ІV.

Автор курсу: Король Анжеліка Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література); 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) ; 014.022 Середня освіта (Німецька мова і література); 014.025 Середня освіта (Російська мова і література); 014.03 Середня освіта (Історія); 014.04 Середня освіта (Математика); 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 014.06 Середня освіта (Хімія); 014.07 Середня освіта (Географія); 014.08 Середня освіта (Фізика); 014.09 Середня освіта (Інформатика); 014.11 Середня освіта (Фізична культура); 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво); 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). Семестр: ІІІ, ІV.

Автор курсу: Король Анжеліка Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. 

Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література); 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) ; 014.022 Середня освіта (Німецька мова і література); 014.025 Середня освіта (Російська мова і література); 014.03 Середня освіта (Історія); 014.04 Середня освіта (Математика); 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 014.06 Середня освіта (Хімія); 014.07 Середня освіта (Географія); 014.08 Середня освіта (Фізика); 014.09 Середня освіта (Інформатика); 014.11 Середня освіта (Фізична культура); 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво); 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво).

Семестр: VІ.

Автор курсу: Волощук Ілона Аркадіївна, кандидат педагогічних наук, ст. викладач.

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський). Форма навчання: денна. Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література); 014.021.02 Середня освіта (Мова і література(англійська)); 014.022.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)); 014.025.02 Середня освіта (Мова і література (російська)); 014.03 Середня освіта (Історія); 014.04 Середня освіта (Математика); 014.05 Середня освіта (Біологія); 014.06 Середня освіта (Хімія); 014.07 Середня освіта (Географія); 014.08 Середня освіта (Фізика); 014.09 Середня освіта (Інформатика); 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології); 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво). Семестр: VI. Статус дисципліни: вибіркова.

Автор: Дороніна Тетяна Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор.

Курсова робота з педагогіки є самостійним творчим дослідженням і однією із найважливіших форм науково-дослідницької роботи студентів. Присвячена актуальним питанням педагогічної науки, курсова робота відіграє важливу роль у підготовці майбутніх педагогів до інноваційної педагогічної діяльності. Як один із видів навчальної роботи, в якій студенти повною мірою виявляють і розвивають свої творчі здібності, курсова робота з педагогіки передбачає виконання пошукової дослідницької програми з визначеної науково-педагогічної тематики.

Психолого-педагогічна практика ІІ курсу – це невід’ємна частина навчально-виховного процесу вищої школи, спрямована на підготовку педагогічних кадрів до професійної діяльності. Основними умовами її ефективності є суспільна спрямованість, теоретична обґрунтованість, навчально-виховний характер, комплексний підхід до її змісту і організації, безперервність, наступність, систематичність.

Педагогічна практика ІІІ курсу спрямована на формування у студентів комплексу вмінь і навичок, необхідних для виконання функцій вчителя – предметника та вихователя, для здійснення всієї системи навчально-виховної роботи з учнями в закладах освіти. Терміни проведення виробничої педагогічної практики визначаються навчальними планами і графіком навчально-виховного процесу.

Педагогічна практика ІV курсу – це невід’ємна частина навчально-виховного процесу вищої школи, спрямована на підготовку педагогічних кадрів до професійної діяльності. Основними умовами її ефективності є суспільна спрямованість, теоретична обґрунтованість, навчально-виховний характер, комплексний підхід до її змісту і організації, безперервність, наступність, систематичність.

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 012 Дошкільна освіта; 013 Початкова освіта; 014.01 Середня освіта (Українська мова і література); 014.02 Середня освіта (Мова і література англійська); 014.02 Середня освіта (Мова і література німецька); 014.02 Середня освіта (Мова і література російська); 014.03 Середня освіта (Історія); 014.04 Середня освіта (Математика); 014.05 Середня освіта (Біологія); 014.06 Середня освіта (Хімія); 014.07 Середня освіта (Географія); 014.08 Середня освіта (Фізика); 014.09 Середня освіта (Інформатика); 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології); 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво); 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво); 053 Психологія. Семестр: І, ІІ.

Автор курсу: Білоус Олена Серніївна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Освітній рівень: магістр. Форма навчання: денна/заочна. Спеціальність: 011. Освітні, педагогічні науки. Семестр: І.

Автор курсу: Король Анжеліка Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент


Освітній рівень: магістр. Форма навчання: денна/заочна. Спеціальність: 011. Освітні, педагогічні науки.

 І, ІІ семестр. 

Автор курсу: Щербина Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент

Освітній рівень: магістр. Форма навчання: денна/заочна. Спеціальність: 011. Освітні, педагогічні науки. Семестр: ІІ.

Автор курсу: Щербина Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент

Освітній рівень: магістр. Форма навчання: денна/заочна. Спеціальність: 011. Освітні, педагогічні науки. Семестр: І.

Автор курсу: Дороніна Тетяна Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор