Освітній рівеньбакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014.04 Середня освіта (Математика).  Семестр: 7.

Призначення курсу: матеріали для супроводу практичної підготовки студентів.

Розміщуються матеріали, які студенти можуть використати у ході навчальної  практики - тренігу "Intel Навчання для майбутнього", а також звітні матеріали за практику.

Розробник курсу за матеріалами програми "Intel Навчання для майбутнього":  Крамаренко Тетяна  Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та методики її навчання КДПУ.

Освітній рівень магістр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014.04 Середня освіта (Математика).  Семестр: 11.

Призначення курсу: матеріали для супроводу практичної підготовки студентів.

Розміщуються матеріали, які студенти можуть використати у ході педагогічної практики, а також звітні матеріали за практиками.

Розробник курсу:  Крамаренко Тетяна  Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та методики її навчання КДПУ.

Освітній рівеньбакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014.04 Середня освіта (Математика).  Семестр: 8.

Призначення курсу: матеріали для супроводу практичної підготовки студентів.

Розміщуються матеріали, які студенти можуть використати у ході виробничої практики, а також звітні матеріали за практикою.

Розробник курсу:  Крамаренко Тетяна  Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та методики її навчання КДПУ.


Освітній рівень магістр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014.04 Середня освіта (Математика).  Семестр: 11.

Призначення курсу: матеріали для супроводу практичної підготовки студентів.

Розміщуються матеріали, які студенти можуть використати у ході педагогічної практики, а також звітні матеріали за практиками.

Розробник курсу:  Крамаренко Тетяна  Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та методики її навчання КДПУ.