Освітній рівеньбакалавр. Форма навчання: денна.

Спеціальність: 014 Середня освіта (Математика).  Семестр: 6.

Освітній рівеньбакалавр. Форма навчання: денна.

Спеціальність: 014 Середня освіта (Математика).  Семестр: 7.

Розробник курсу за матеріалами програми "Intel Навчання для майбутнього":  Крамаренко Тетяна  Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та методики її навчання КДПУ.

Освітній рівеньбакалавр. Форма навчання: денна.

Спеціальність: 014 Середня освіта (Математика).  Семестр: 8.

Розробник курсу:  Крамаренко Тетяна  Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та методики її навчання КДПУ.


Освітній рівень магістр. Форма навчання: денна.

Спеціальність: 014 Середня освіта (Математика).  Семестр: 3.

Розробник курсу:  Крамаренко Тетяна  Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та методики її навчання КДПУ.

Освітній рівень магістр. Форма навчання: денна.

Спеціальність: 014 Середня освіта (Математика).  Семестр: 3.

Розробник курсу:  Крамаренко Тетяна  Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та методики її навчання КДПУ.