Освітній ступінь: магістр. Форма навчання: заочна. Спеціальність: 014.10 Трудове навчання та технології. Семестр: 1

Автор курсу: Цись Олег ОлександровичОсвітній ступень: магістр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014 Середня освіта (трудове навчання та технології). Семестр: 1

Автор курсу:

Архипов І.О.


Загальна інформація про навчальну дисципліну
 "
Методика навчання загальнотехнічних дисциплін та виробничих технологій"

Загальний обсяг годин

120

Загальний обсяг кредитів

4

Форма звітності

1-й семестр – залік, 2-й семестр - екзамен

Максимальна кількість балів за поточну роботу в 1-му семестрі

50

Розподіл балів за поточну роботу

Аудиторна робота (лекційні й практичні заняття) - 50 балів. контрольні роботи (тести в Moodle) 10 балів, самостійна робота – 10 балів, індивідуальна самостійна робота (навчальний проєкт) – 30 балів ДЕТАЛЬНІШЕ
Освітній рівень: магістр. Форма навчання: денна, заочна. 

Спеціальність: Технологічна освіта (автосправа)

Семестр: 2 семестри

Автор курсу: 

Філатов Сергій Валентиновичкандидат технічних наук, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та професійного навчання