Освітній ступінь: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології). Семестр: 2

Автор курсу: Цись Олег Олександрович


Освітній ступінь: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 015.38 Професійна освіта (Транспорт). Семестр: 2

Автор курсу: Цись Олег Олександрович


Освітній ступінь: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології). Семестр: 4

Автор курсу: Цись Олег Олександрович


Освітній ступінь: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 015.38 Професійна освіта (Транспорт). Семестр: 2

Автор курсу: Цись Олег Олександрович


 Освітній ступінь:бакалавр . Форма навчання: заочна .

 Спеціальність:014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) . 

 Семестр: 7,8 . 

 Автор курсу: Архипов Ігор Олександрович

Освітній ступінь:бакалавр . Форма навчання: денна, заочна .

 Спеціальність: 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 015 Професійна освіта (Транспорт). Семестр: 6-8 . 

Автор курсу: Архипов Ігор Олександрович


Освітній ступінь: бакалавр. Форма навчання: заочна. Спеціальність: 015.38 Професійна освіта (Транспорт). Семестр: 8

Автор курсу: Цись Олег Олександрович

Освітній ступінь: бакалавр. Форма навчання: заочна. Спеціальність: 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології); 015.38 Професійна освіта (транспорт). Семестр: 8

Автор курсу: Цись Олег Олександрович

Освітній ступінь: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 015 Професійна освіта. Семестр: 5. 

Автор курсу: Торіна Влада Миколаївна.


Загальна інформація про навчальну дисципліну
 "
Методика навчання загальнотехнічних дисциплін"

Загальний обсяг годин

150

Загальний обсяг кредитів

5

 

Форма звітності

Екзамен

Максимальна кількість балів за поточну роботу

60

Масимальна кількість балів, яку студент може отримати на екзамені

40

Мінімальна кількість балів для допуску до екзамену

20

Розподіл балів за поточну роботу

Аудиторна робота (лекційні і семінарські заняття) - 55 балів. контрольна робота (тести в Moodle) 5 балів, індивідуальна самостійна робота (навчальний проєкт) – 10 балів ДЕТАЛЬНІШЕ