Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 242 Туризм. Семестр: 8. 

Автор курсу: Петрова Альона Анатоліївна, асистент кафедри туризму та економіки.


Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 242 Туризм. Семестр: 6. 

Автор курсу: Петрова Альона Анатоліївна, асистент кафедри туризму та економіки.

Освітній рівень:  бакалавр. Форма навчання: заочна. Спеціальність: 014 Середня освіта (Географія). Семестр: 1.

Автор курсу: 

Шиян Дар'я Валеріївна, доцент, кандидат географічних наук, доцент кафедри  туризму та економіки