Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: Загальноуніверситетська дисципліна вільного вибору. Семестр: 5. 

Автор курсу: Петрова Альона Анатоліївна, асистент кафедри туризму та економіки.


Освітній ступінь: магістр
Форма навчання: денна/заочна
Спеціальність: 014 Середня освіта (Географія)
Семестр: 1

Автор курсу:  Пацюк Вікторія Сергіївна, кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму та економіки


Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 242 Туризм. Семестр: 1.

Автор курсу: Остапчук Ірина Олександрівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму та економіки.

Освітній ступінь: бакалавр Форма навчання: денна Спеціальність: 014 Середня освіта (Географія) Предметна спеціальність: 014.07 Середня освіта (Географія)

Семестр: 1

Автор курсу:  Пацюк Вікторія Сергіївна, кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму та економікиОсвітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014. Середня

освіта (Географія), 242 Туризм. Семестр: 5.

Автор курсу: Братченко Людмила Євгеніївна, старший викладач кафедри туризму та економіки.