Освітній рівеньбакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література). Курс: 4. Семестр: 8.

Автор курсу: Наталя Володимирівна Яременко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та зарубіжної літератур.Освітній рівеньбакалавр. Форма навчання: заочна. Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література). Семестр: 5-7.

Автор курсу: Наталя Володимирівна Яременко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та зарубіжної літератур.
Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна

Семестр: І. Курс: І.

Автор курсу:  Світлана Іванівна Ковпік, доктор філологічних наук, професор.


Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання - денна.

Спеціальність – 014.01 Середня освіта (Українська мова і література).
Спеціалізація – Редагування освітніх видань. 
Семестр: 7.
Автор курсу: Наталія Євгенівна Коломієць.Освітній рівеньтретій (освітньо-науковий), підготовка доктора філософії (PhD). Форма навчання: денна/заочна. Спеціальність: 035 Філологія. Семестр: 4.


Автор курсу: Дмитренко Вікторія Ігорівна  -  доктор філологічних наук, професор кафедри української та зарубіжної літератур.

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова та література). Семестр: 3.

Автор курсу: Наталя Георгіївна Мельник, кандидат філологічних наук, доцент, зав. кафедри української та зарубіжної літератур.

Освітній рівень: магістр. Форма навчання: денна/заочна. Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література). Семестр: 1.

Автор курсу: Дмитренко Вікторія Ігорівна, доктор філологічних наук, професор кафедри української та зарубіжної літератур.

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література). Семестр5-6.

Автор курсу: Наталя Володимирівна Яременко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та зарубіжної літератур

Світлана Степанівна Журба, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та зарубіжної літератур


Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література). Семестр: 1-2.

Автор курсу: Онікієнко Інна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та зарубіжної літератур.


Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література).

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна / заочна

Семестр: 5.

Автори курсу: Семененко Любов Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та зарубіжної літератур.

                           Мельник Наталя Георгіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та зарубіжної літератур.


«Теорія видавничої дяльності» для  студентів спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова та література).

Предметом навчальної дисципліни  є процес становлення та закономірності розвитку в історичній ретроспективі видавничої справи .

кфн доцент Васленко І.М.


Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014 Середня освіта (Інформатика). Семестр: 2, 3.

Автор курсу: Ірина Михайлівна Василенко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та зарубіжної літератур.

Предметом історії видавничої справи є цілісна картина створення, поширення, використання тих чи інших видів видавничої продукції, переважно книги та результати їх функціонування, а також тематика різних видів видань, особливості їх редакційно-видавничої підготовки в різні періоди розвитку рукописнання та друкарства в Ураїні та світі.  

         


Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна, заочна Спеціальність

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

 Семестр: 1.

Автор курсу: Ірина Михайлівна Василенко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та зарубіжної літератур.


Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання - денна / заочна.

Спеціальність – 014.01 Середня освіта (Українська мова і література).
Додаткові спеціальності – 014 Середня освіта (Мова і література англійська), 053 Психологія,
спеціалізація – Редагування освітніх видань. 
Семестр: 5.
Автор курсу:  Коломієць Наталія Євгенівна


Програма вивчення навчальної дисципліни «Фольклор» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки філологів спеціальності – 014 Середня освіта (Українська мова та література). Ступінь  вищої освіти:  бакалавр.

Предметом вивчення навчальної дисципліни  «Фольклор» є теоретичні основи науки  про усну народну творчість українського народу, її специфічні особливості.