Метою вивчення навчальної дисципліни «Нова історія країн Азії та Африки» є сформувати у студентів уявлення:

- про процес формування, розвитку та занепаду політичних і суспільних структур афро-азіатських країн у новий час;

- про основні закономірності і особливості розвитку країн Азії і Африки;

- про основні досягнення культури і тенденції розвитку народів Азії і Африки.