Освітній рівень -бакалавр,

денне відділення

спеціальності 12  Дошкільна освіта

факультет дошкільної і технологічної освіти

013 Початкова освіта, психолого-педагогічний факультет

спеціальність 014 Середня освіта. Біологія, природничий факультет

з додатковою спеціальністю 053 Психологія

Освітній рівень-бакалавр

Денне відділення

8 семестр

Спеціальність -053 Психологія

Спеціалізація -"Сімейне консультування та психотерапія"

Освітній рівень-бакалавр

денна форма

Спеціальність 053 Психологія

Освітній рівень-бакалавр

денна форма

Спеціальність 053 Психологія

Освітній рівень-бакалавр

Денна форма 

Спеціальність 053 Психологія

Освітній рівень - бакалавр

Заочне відділення

спеціальність - 053 Психологія

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: заочна. Спеціальність:  053 "Психологія". Семестр: 7-8.

Автор курсу: Шило Оксана Сергіївна, асистент кафедри практичної психології.

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 053 Психологія. 

Спеціалізація: "Спеціальна психологія". Семестр: 8.

Автор курсуШило Оксана Сергіївна, асистент кафедри практичної психології


Освітній рівень- бакалавр, денне відділення

Спеціальність 053 Психологія

Спеціалізація-"Спеціальна психологія"

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність:

0 53 Психологія . Семестр: 4.

Автор курсу: Шило Оксана Сергіївна, асистент кафедри практичної психології

Рівень-освітньо-науковий
Денне та заочне відділення

Освітній рівень -магістр.

Денне відділення.

З додатковою спеціальністю 053 Психологія

Спеціальність  012  Дошкільна освіта

факультет дошкільної і технологічної освіти.

Спеціальність 013 Початкова освіта

психолого-педагогічний факультет.

Спеціальність 014 Середня освіта. Біологія та здоров"я людини

природничий факультет

Освітній рівень- бакалавр

Денне віділення, 8 семестр

Спеціальність 053 Психологія з додатковими спеціалізаціями 

"Сімейне консультування та психотерапія", "Спеціальна психологія"

Освітній рівень-ІІІ, освітньо-науковий

Денне та заочне віділення

Спеціальність 053 Психологія "

Освітній рівень- бакалавр

Денне віділення, 8 семестр

Спеціальність 053 Психологія з додатковими спеціалізаціями 

"Сімейне консультування та психотерапія", "Спеціальна психологія"

Освітній рівень-бакалавр

Денне відділення

012 Дошкільна освіта з додатковою спеціальністю 053 Психологія

Освітній рівень-бакалавр

Денне відділення.

Спеціальність 014 Середня освіта. Біологія

природничий факультет

Спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література)

факультет української філології

з додатковою спеціальністю 053 Психологія

Освітній рівень :бакалавр

Денне відділення

Спеціальність-053 Психологія.

3 курс. Спеціалізація: Сімейне консультування та психотерапія

Освітній рівень: бакалавр Денне відділення

Спеціальність: 231 Соціальна робота. Спеціалізація: соціальна педагогіка

автор курсу: Мірошник Зоя Михайлівна, доктор психологічних наук, професор