Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна.

Спеціальність: 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво).

Спеціалізація: Декоративне мистецтво.

Семестр: 1-2-3-4-5-6-7-8.

Призначення курсу: теоретична підготовка студентів, електронний супровід лабораторних занять, організація самостійної роботи студентів, здійснення контрольних заходів.

Автор курсу: доцент, канд.п.н., Ейвас Лариса Феліксівна


Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Форма навчання: денна

Спеціальність014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Спеціалізація: Декоративне мистецтво

Семестр: 8

Призначення курсу: теоретична підготовка студентів, електронний супровід практичних занять, організація самостійної роботи студентів, здійснення контрольних заходів.

Автор курсу: Щербакова Людмила Анатоліївна, старший викладач


Освітній рівень: другий (магістерський).

Форма навчання: денна

Спеціальність014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Спеціалізація: Декоративне мистецтво

Семестр1-2

Призначення курсу: теоретична підготовка студентів, електронний супровід практичних занять, організація самостійної роботи студентів, здійснення контрольних заходів.

Автор курсу: Петренко Ольга Олегівна, викладач

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Форма навчання: денна

Спеціальність022 Дизайн

Спеціалізація: ДГ, ДО, ДС

Семестр: 1-2-3-4-5-6-7-8

Призначення курсу: теоретична підготовка студентів, електронний супровід практичних занять, організація самостійної роботи студентів, здійснення контрольних заходів.

Автор курсу: Щербакова Людмила Анатоліївна, старший викладач

Автор курсу:  Петренко Ольга Олегівна,  викладач


Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Форма навчання: денна

Спеціальність022 Дизайн

Спеціалізація: ДГ, ДО, ДС

Семестр: 1-2-3-4-5-6-7-8

Призначення курсу: теоретична підготовка студентів, електронний супровід практичних занять, організація самостійної роботи студентів, здійснення контрольних заходів.

Автор курсу: Щербакова Людмила Анатоліївна, старший викладач

Автор курсу:  Петренко Ольга Олегівна,  викладач

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна.

Спеціальність022 Дизайн.

Спеціалізація: Дизайн графічний, Дизайн одягу та взуття, Дизайн середовища.

Семестр:  3, 4, 5

Призначення курсу: теоретична підготовка студентів, електронний супровід практичних занять, організація самостійної роботи студентів, здійснення контрольних заходів.

Автор курсу: Фурман Олександр Іванович, ст. викладач кафедри образотворчого мистецтва.


Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна

Спеціальність014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Спеціалізація: Декоративне мистецтво

Семестр1-2-3

Призначення курсу: теоретична підготовка студентів, електронний супровід практичних занять, організація самостійної роботи студентів, здійснення контрольних заходів.

Автор курсу: Фурман Олександр Іванович, ст., викладач;

                     


Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна

Спеціальність014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Спеціалізація: Декоративне мистецтво

Семестр1-2-3-4-5-6

Призначення курсу: теоретична підготовка студентів, електронний супровід практичних занять, організація самостійної роботи студентів, здійснення контрольних заходів.

Автор курсу: Удріс Ірина Миколаївна, канд.мистецтвознавства, професор кафедри образотворчого мистецтва

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна/заочна

Спеціальність014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Спеціалізація: Декоративне мистецтво

Семестр1-2-3-4-5-6

Призначення курсу: теоретична підготовка студентів, електронний супровід практичних занять, організація самостійної роботи студентів, здійснення контрольних заходів.

Автор курсу: Удріс Ірина Миколаївна кандидат мистецтвознавства, професор.


Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна/заочна

Спеціальність014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Спеціалізація: Декоративне мистецтво

Семестр:

Призначення курсу: теоретична підготовка студентів, електронний супровід практичних занять, організація самостійної роботи студентів, здійснення контрольних заходів.

Автор курсу: Пильнік Руслан Олексійович, к.п.н., доцент.

Освітній рівень: другий (магістерський).

Форма навчання: денна/заочна

Спеціальність014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Спеціалізація: Декоративне мистецтво

Семестр: 2

Призначення курсу: теоретична підготовка студентів, електронний супровід практичних занять, організація самостійної роботи студентів, здійснення контрольних заходів.

Автор курсу: Пильнік Руслан Олексійович, к.п.н., доцент.

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна.

Спеціальність022 Дизайн.

Спеціалізація: Дизайн графічний, Дизайн одягу та взуття, Дизайн середовища.

Семестр: 4

Призначення курсу: теоретична підготовка студентів, електронний супровід практичних занять, організація самостійної роботи студентів, здійснення контрольних заходів.

Автор курсу: Пильнік Руслан Олексійович, кандидат пед. наук, доцентОсвітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна.

Спеціальність: 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво).

Спеціалізація: Декоративне мистецтво.

Семестр: 1-2-3-4-5-6-7-8.

Призначення курсу: теоретична підготовка студентів, електронний супровід лабораторних занять, організація самостійної роботи студентів, здійснення контрольних заходів.

Автор курсу: Пильнік Руслан Олексійович, к.п.н., доцент.

Автор курсу: Рудий Анатолій Андрійович, старший викладач.


Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна.

Спеціальність: 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво).

Спеціалізація: Декоративне мистецтво.

Семестр: 1-2-3-4-5-6-7-8.

Призначення курсу: теоретична підготовка студентів, електронний супровід лабораторних занять, організація самостійної роботи студентів, здійснення контрольних заходів.

Автор курсу: Пильнік Руслан Олексійович, к.п.н., доцент.

Автор курсу: Рудий Анатолій Андрійович, старший викладач.


Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Форма навчання: денна

Спеціальність014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Спеціалізація: Декоративне мистецтво

Семестр: 1-2-3-4-5-6-7-8

Призначення курсу: теоретична підготовка студентів, електронний супровід практичних занять, організація самостійної роботи студентів, здійснення контрольних заходів.

Автор курсу: Красюк Ірина Олександрівна, к.пед.н., доцент 

Автор курсу: Мішуровський Віктор Васильович, старший викладач


Освітній рівень: другий (магістерський).

Форма навчання: денна/заочна

Спеціальність014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Спеціалізація: Декоративне мистецтво

Семестр: 2

Призначення курсу: теоретична підготовка студентів, електронний супровід практичних занять, організація самостійної роботи студентів, здійснення контрольних заходів.

Автор курсу: Красюк Ірина Олександрівна, кандидат пед. наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва.


Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Форма навчання: денна

Спеціальність014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Спеціалізація: Декоративне мистецтво

Семестр5-6-7

Призначення курсу: теоретична підготовка студентів, електронний супровід практичних занять, організація самостійної роботи студентів, здійснення контрольних заходів.

Автор курсу: Красюк Ірина Олександрівна, к.пед.н., доцент 

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Форма навчання: денна

Спеціальність014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Спеціалізація: Декоративне мистецтво

Семестр: 1-2-3-4-5-6-7-8

Призначення курсу: теоретична підготовка студентів, електронний супровід практичних занять, організація самостійної роботи студентів, здійснення контрольних заходів.

Автор курсу: Красюк Ірина Олександрівна, к.пед.н., доцент 

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Форма навчання: денна

Спеціальність014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Спеціалізація: Декоративне мистецтво

Семестр: 1-2-3-4-5-6-7-8

Призначення курсу: теоретична підготовка студентів, електронний супровід практичних занять, організація самостійної роботи студентів, здійснення контрольних заходів.

Автор курсу: Красюк Ірина Олександрівна, к.пед.н., доцент 

Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна.

Спеціальність: 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво).

Спеціалізація: Декоративне мистецтво.

Семестр: 1-2-3-4-5-6-7-8.

Призначення курсу: теоретична підготовка студентів, електронний супровід лабораторних занять, організація самостійної роботи студентів, здійснення контрольних заходів.

Автор курсу: Зенькович Юлія Олександрівна, кандидат пед. наук, ст. викладач кафедри образотворчого мистецтва, Мішуровський Віктор Васильович, ст. викладач кафедри образотворчого мистецтва