Курс призначено для дистанційного вивчення дисципліни "Кількісні розрахунки в хімії" та якісної підготовки до іспиту з цієї дисципліни. Рекомендовано для студентів І курсу спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія).

ФХМА призначений для студентів ІІ курсу спеціальності "хімія-інформатика"