Освітній рівень: бакалавр. Спеціальність: 012 Дошкільна освіта; 013 Початкова освіта; 014 Середня освіта (Українська мова і література; Географія; Трудове навчання та технології; Образотворче мистецтво; Музичне мистецтво); 022 Дизайн; 024 Хореографія; 053 Психологія; 231 Соціальна робота. Семестр: 1, 2.

Автори курсу: Валерія Сергіївна Поляренко, викладач кафедри англійської мови з методикою викладання; Ольга Олександрівна Семенова, старший викладач кафедри англійської мови з методикою викладання.


Матеріали курсу призначені для дистанційної підтримки вивчення однойменної дисципліни для студентів напряму підготовки "Філологія. Англійська мова та література" (АНФ / НАФ / РАФ, 1-2 курс).

Мета курсу - формування навиків правильної англійської вимови та професійної орієнтації студентів, тобто навчання студентів тому, як використовувати отримані знання та вміння, у подальшій педагогічній діяльності. Ресурсами курсу є теоретичні відомості, де надаються основні моменти теоретичної фонетики англійської мови, та практичнні завдання, що включають вправи, направлені на закріплення та практичне засвоєння матеріалу. 

Матеріали курсу призначені для дистанційної підтримки вивчення однойменної дисципліни для студентів напрямів підготовки "Дошкільна освіта", "Початкова освіта" (ДВА / ПНА, 5 курс).