Матеріали курсу призначені для дистанційної підтримки вивчення однойменної дисципліни для студентів напряму підготовки "Філологія. Англійська мова та література" (АНФ / НАФ / РАФ, 1-2 курс).

Мета курсу - формування навиків правильної англійської вимови та професійної орієнтації студентів, тобто навчання студентів тому, як використовувати отримані знання та вміння, у подальшій педагогічній діяльності. Ресурсами курсу є теоретичні відомості, де надаються основні моменти теоретичної фонетики англійської мови, та практичнні завдання, що включають вправи, направлені на закріплення та практичне засвоєння матеріалу. 

Матеріали курсу призначені для дистанційної підтримки вивчення однойменної дисципліни для студентів напрямів підготовки "Дошкільна освіта", "Початкова освіта" (ДВА / ПНА, 5 курс).