Спеціальність: 6.020303 Філологія. Мова та література (англійська). Освітній рівень: бакалавр. Семестр: 8.

Призначення курсу: теоретична підготовка студентів, електронний супровід практичних занять, додатковий матеріал для вчителів англійської мови (курси підвищення кваліфікації).

Автор курсу: Томіліна Анна Олександрівна, старший викладач кафедри англійської філології, кандидат педагогічних наук.


Спеціальність: 6.020303 Філологія. Мова і література (німецька). Освітній рівень: бакалавр. Семестр: 7.

Призначення курсу: електронний супровід лабораторних занять, організація самостійної роботи студентів, здійснення контрольних заходів.

Автори курсу: Томіліна Анна Олександрівна, старший викладач кафедри англійської філології, кандидат педагогічних наук; Малоіван Марина Вікторівна, старший викладач кафедри англійської філології, кандидат педагогічних наук.Спеціальність: 014.02 Середня освіта (мова і література (німецька). Освітній рівень: бакалавр. Семестр: 5.

Призначення курсу: електронний супровід лабораторних занять, організація самостійної роботи студентів, здійснення контрольних заходів.

Автори курсу: Томіліна Анна Олександрівна, старший викладач кафедри англійської філології, кандидат педагогічних наук; Малоіван Марина Вікторівна, старший викладач кафедри англійської філології, кандидат педагогічних наук..Електроний курс "Understanding IELTS" (Reading Section) пропонує систему вправ ,  спрямованих на вдосконалення вмінь та навичок  з читання, яке входить до складу міжнародного екзамену IELTS, 


Електронний курс з теоретичних основ англійської фонетики має на меті ознайомити студентів з основними теоретичними термінами та поняттями цієї навчальної дисципліни, засобами утворення звуків мовлення, їх акустичними та фізіологічними властивостями. Зазначений курс також  спрямований на розвиток у студентів теоретико-гіпотетичного мислення та навичок самостійної роботи.