Освітній рівень: третій (освітньо-науковий). Форма навчання: денна, заочна. Спеціальність: 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Семестр: 4.

Автор курсу: кандидат педагогічних наук, доцент Любар Р.О.

Освітній рівень : бакалавр Форма навчання: денна

Спеціальність: 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) Семестр 8