Метою курсу «Методика виховної роботи» є надання студентам теоретичних основ та навичок управління процесом виховання учнів; усвідомлення та практичне використання законів, закономірностей, принципів, технологій, інноваційних методів та прийомів у здійсненні педагогічного керівництва вихованням учнів сучасної школи. 

Курс "Історія педагогіки" є частиною фахової підготовки бакалаврів педагогічних спеціальностей (нормативна навчальна дисципліна).