Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денне. Спеціальність: 013 Початкова освіта. Семестр: 6.

Автор курсу: Лисевич Олександра Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедри початкової освіти.

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: заочна (на базі ОКР молодший спеціаліст). Спеціальність: 013 Початкова освіта. Семестр: 8. Заочна форма 2 курс ПН 3 р.н. (4 семестр); ПН 5 р.н. 4 курс (8 сем)

Автор курсу: Лисевич Олександра Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедри початкової освіти.

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: заочна (на базі ОКР молодший спеціаліст). Спеціальність: 013 Початкова

освіта. Семестр: 2-3.

Автор курсу: Павлик Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач

кафедри початкової освіти.

Освітній рівень: бакалавр (ПНА 20. ПНІ 20. ПНФ 20.ПНП 20). Фома навчання: денна. Спеціальність: 013 Початкова освіта, Семестр: 2.

Автор курсу: Шпачук Любов Раїсівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри початкової освіти

Освітній рівень:          Форма навчання:          Спеціальність013 Початкова освіта
Семестр

Автор курсу: Кравцова Інна Адамівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти.Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна, заочна. Спеціальність013 Початкова освіта
Семестр: 1-6.

Автор курсу: Пруняк Володимир Васильович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри початкової освіти.; Шпачук Любов Раїсівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри початкової освіти.


Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: заочна. Спеціальність: 013 Початкова освіта. Семестр: 5,6.


Автор курсу: Захарова Ганна Борисівна, кандидат педагогічних  наук, ст.викладач кафедри початкової освіти.

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: заочна. Спеціальність: 013 Початкова освіта. Семестр: 3,4,5 

Автор курсу: Захарова Ганна Борисівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: заочна  (ЗПО ск -20). Спеціальність: 013 Початкова освіта. Семестр 0, 1.

Автор курсуШпачук Любов Раїсівна,  кандидат філологічних наук, доцент кафедри початкової освіти.


Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: заочна (ЗПО- 20). Спеціальність: 013 Початкова освіта. Семестр 1.

Автор курсуШпачук Любов Раїсівна,  кандидат філологічних наук, доцент кафедри початкової освіти.


Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: заочна (ЗПО-18). Спеціальність: 013 Початкова освіта. Семестр 5.

Автор курсуШпачук Любов Раїсівна,  кандидат філологічних наук, доцент кафедри початкової освіти.


Освітній рівень: бакалавр форма навчання: денна,заочна.Спеціальність: 013 Початкова освіта: 2 кредити, 60 годин, 36 год.практичних, 24 гол с.р 1- 2 семестр (1 курс) денники і заочники. 

Автори: к.п н.,доцент кафедри Кравцова Інна Адамівна та к.п н., доцент Шпачук Любов Раїсівна.

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання:денна, заочна.Спеціальність: 013.Початкова освіта: 3 кредити, 40 год.аудиторних, 20год.практичних, 20 год.лекцій, 50 год.сасостійних, 4 семестр (2 курс), 7 семестр ( 4 курс)денники, 7 семестр ( 5 р.н.), 4 семестр ( 3 р.н.)заочники.

Автор курсу : Кравцова Аліна Олександрівна, к.п.н., старший викладач 

Освітній рівень: бакалавр.Форма навчання: денна, заочна.Спеціальність: 013.Початкова освіта:  7 кредитів, 180 год.аудиторних, 54 год.лекцій, 54 год.лабораторних, 102 год.самостійні роботи, 1 семестр (1 курс) денники, 1 семестр ( 3р.н, 5 р.н) заочники.

 Автор курсу: Кравцова Аліна Олександрівна, к.п.н.старший викладач кафедри 

Освітній рівень: бакалавр, форма навчання: денна, заочна. Спеціальність: 013. Початкова освіта:  4 кредити, 48 годин аудиторних, 32 год.лекцій, 16 год. практичних. 4 семестр ( 2 курс) денники, 6 семестр (3 р.н ) заочники. 

Автор курсу: Кравцова Аліна Олександрівна, к.п.н., старший викладач кафедри початкової освіти

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 013 Початкова освіта. Семестр: 5.

Автор курсу: Захарова Ганна Борисівна, кандидат педагогічних  наук, ст.викладач кафедри початкової освіти.

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 013 Початкова освіта. Семестр: 3.

Автор курсу: Захарова Ганна Борисівна, кандидат педагогічних  наук, ст.викладач кафедри початкової освіти.

Освітній рівень бакалавр. Форма навчання денна (ПО-19). Спеціальність 013 Початкова освіта. Семестр 3. 

Автор курсу Шпачук Любов Раїсівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри початкової освіти.

Спеціальність: 013 Початкова освіта. Освітній рівень: другий (магістерський). Форма навчання: заочна. Семестр: 1.

Автор курсу: Онищенко Ірина Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти.


Спеціальність: 013 Початкова освіта. Освітній рівень: перший (бакалаврський). Форма навчання: заочна. Семестр: 5.

Автор курсу: Онищенко Ірина Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти.