Курс призначений для студентів 1 курсу спеціальності 6.010103 Технологічна освіта (Конструювання та моделювання одягу).

Мета навчальної дисципліни: забезпечення професіонально-педагогічної підготовки студентів зі спеціальності вчитель технологій для шкіл.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- основи технології швейного виробництва;

- основи поетапної обробки швейних виробів;

- основи технологічних схем швейних виробів;

- основи інструкційно-технологічних карток обробки деталей швейних виробів;

- основи інструкційних карток обробки деталей швейних виробів;

- основи технологічних карток обробки деталей швейних виробів.

вміти:

- читати технологічні схеми швейних виробів;

- технологічно правильно виконувати вузли обробки швейних виробів;

- застосовувати знання з технології швейного виробництва на практиці.

- розробляти проектну документацію на поетапну обробку швейних виробів;

- розробляти проектну документацію на обробку швейних виробів дитячого, жіночого та чоловічого асортименту.