Критичне мислення -- вибірковий курс для І курсу магістратури.

Курс розроблений для дистанційної підтримки вивчення дисципліни "Філософія"  студентами другого курсу денної форми навчання усіх спеціальностей.


Поточний контроль самостійної роботи студентів з філософії

Курс розроблений для дистанційної підтримки вивчення дисципліни "Філософія"  студентами другого курсу денної форми навчання усіх спеціальностей.


Філософія і методологія науки є одним з провідних напрямків сучасної світової філософії. Вивчення курсу філософії і методології науки дає можливість магістрантам отримати систему знань сучасного рівня розвитку зазначеної дисципліни, усвідомити місце науки/сучасної науки в системі культури, зрозуміти сутність наукового типу раціональності та на цьому підґрунті сформувати у себе риси наукового стилю мислення.