Освітній рівень: бакалавр. 

Форма навчання: денна. 

Семестр: 1.

Автор  курсу: Поздній Євген ВалентиновичОсвітній рівень: бакалавр. 

Форма навчання: денна. 

Спеціальність: 014 Середня освіта (Історія), додаткова спеціалізація: 014 Середня освіта (Географія).

Семестр: 4.

Автор  курсу: Василь Миколайович Савосько,  кандидат  біологічних наук,  доцент кафедри ботаніки та екології, доцент.


Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: заочна. 

Спеціальність: 014 Середня освіта (Географія)

Семестр: 5 (3 рік підготовки) 

Загальний обсяг годин: 90

Загальний обсяг кредитів: 3

Форма звітності: екзамен


Автор курсу:  Євтушенко Едуард Олексійович, к.б.н., доцент кафедри ботаніки та екології


Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: заочна. 

Спеціальність: 015.16 Професійна освіта (сфера обслуговування)

Семестр: 1 (1 рік підготовки) 

Загальний обсяг годин: 90

Загальний обсяг кредитів: 3

Форма звітності: екзамен

Максимальна кількість балів за поточну роботу: 70

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати на екзамені: 30

Автор курсу: Поздній Євген Валентинович, асистент кафедри ботаніки та екології
Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. 

Спеціальність: 015.16 Професійна освіта (сфера обслуговування)

Семестр: 1 (1 рік підготовки) 

Загальний обсяг годин: 90

Загальний обсяг кредитів: 3

Форма звітності: екзамен

Максимальна кількість балів за поточну роботу: 70

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати на екзамені: 30

Автор курсу: Поздній Євген Валентинович, асистент кафедри ботаніки та екології


Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. 

Спеціальність: 014 Середня освіта (Географія)

Семестр: 7 (4 рік підготовки) 

Загальний обсяг годин: 90

Загальний обсяг кредитів: 3

Форма звітності: екзамен

Максимальна кількість балів за поточну роботу:

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати на екзамені:

Автор курсу:  Євтушенко Едуард Олексійович, к.б.н., доцент кафедри ботаніки та екології