Освітній рівень: бакалавр.
Форма навчання: денна.
Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова та література), (Історія), (Інформатика), 013 Початкова освіта
Додаткова спеціальність: 014 Середня освіта (Мова та літутература англійська)
Семестр: VIIІ семестр.

Освітній рівень: бакалавр.

Форма навчання: денна.

Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізика), (Музичне мистецтво), 024 Хореографія, 015 Професійна освіта, 012 Дошкільна освіта

Семестр: І семестр.


Освітній рівень: бакалавр.

Форма навчання: денна.

Спеціальність: 014 Середня освіта (Біологія), 101 Екологія

Семестр: І семестр.Освітній рівень: бакалавр.

Форма навчання: денна.

Спеціальність: 022 Дизайн, 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Семестр: І семестр.


Освітній рівень: бакалавр.

Форма навчання: денна.

Спеціальність: Соціологія масової комунікації.

Семестр: І-ІІ.


Освітній рівень: бакалавр.

Форма навчання: денна.

Спеціальність: 053 Психологія, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (Історія)

Семестр: І семестр

Семестр: ІІ семестр (лютий)

Освітній рівень: бакалавр.

Форма навчання: денна.

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта, 053 Психологія, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (Хімія), (Біологія)

Семестр: І семестр.

Освітній рівень: бакалавр.

Форма навчання: денна.

Групи: СО, МІ, ОМ, Д, ТОКМО, ПЛП, ТОА

Семестр: І семестр.


Освітній рівень: бакалавр.

Форма навчання: заочна.

Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література)

Семестр: ІІІ семестр.


Освітній рівень: бакалавр.

Форма навчання: денна.

Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література), (Історія)

Семестр: І семестр.


Освітній рівень: бакалавр.

Форма навчання: денна.

Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література), 231 Соціальна робота

Семестр: І семестр.


Освітній рівень: бакалавр.

Форма навчання: денна.

Спеціальність: Соціологія масової комунікації.

Семестр: ІІІ.


Освітній рівень: бакалавр.

Форма навчання: денна.

Спеціальність: 242 Туризм.

Семестр: ІІІ.


Освітній рівень: бакалавр.

Форма навчання: денна.

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта, 016 Спеціальна освіта, 014 Середня освіта (Математика), (Інформатика) 

Семестр: І семестр.


Освітній рівень: бакалавр.

Форма навчання: денна.

Спеціальність: 014 Середня освіта (Історія), (Інформатика)

Додаткова спеціальність: 014 Середня освіта (Мова та література англійська)

Семестр: V - VІ семестри.


Освітній рівень: бакалавр.

Форма навчання: денна.

Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література)

Додаткова спеціальність: 014 Середня освіта (Мова та література англійська)

Семестр: V - VІ семестри.


Освітній рівень: бакалавр.

Форма навчання: денна.

Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова та література англійська)

Додаткова спеціальність: 014 Середня освіта (Мова та література німецька)

Семестр: І та II семестри.


Освітній рівень: магістр.

Форма навчання: денна.

Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова та література англійська)

Додаткова спеціальність: 014 Середня освіта (Мова та література німецька)

Семестр: І та II семестри.