освітній рівень слухачів: бакалавр;
форма навчання денна;
основна спеціальність 014 Середня освіта (Фізика);
- IV курс. 7,8 семестр;
призначення курсу  супровід теоретичної та практичної підготовки, організація
самостійної роботи студентів, здійснення контрольних заходів;
автор курсуМальченко Світлана Леонідівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент.

освітній рівень слухачів: магістр;
форма навчання денна;
основна спеціальність 014 Середня освіта (Фізика);
- 1, 2 семестр;
призначення курсу  супровід теоретичної та практичної підготовки, організація
самостійної роботи студентів, здійснення контрольних заходів;
автор курсу: Мальченко Світлана Леонідівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент.

освітній рівень слухачів: бакалавр;
форма навчання денна;
основна спеціальність 014 Середня освіта (біологія), 
014 Середня освіта (хімія), 101 Екологія;
- 2 семестр;
призначення курсу  супровід теоретичної та практичної підготовки, організація
самостійної роботи студентів, здійснення контрольних заходів;
автор курсу: Мальченко Світлана Леонідівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент.