Освітній рівень: магістр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014.08 Середня освіта (Фізика). Семестр: .

Автор курсу: Тетяна Сергіївна Армаш, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри математики та методики її навчання.


Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014.04 Середня освіта (Математика). Семестр: 4.

Автор курсу: Катерина В'ячеславівна Польгун.

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: заочна. Спеціальність: Професійна освіта (Сфера обслуговування). Семестр: 1.

Автор курсу: Дмитро Євгенович Бобилєв, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри математики та методики її навчання.

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: заочна. Спеціальність: 014 Середня освіта (Географія). Семестр: 3.

Автор курсу: Дмитро Євгенович Бобилєв, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри математики та методики її навчання.

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: заочна. Спеціальність: 014 Середня освіта (Біологія). Семестр: 1.

Автор курсу: Дмитро Євгенович Бобилєв, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри математики та методики її навчання.

Освітній рівень: магістр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014.04 Середня освіта (Математика). Семестр: 1.

Автор курсу: Шиперко Світлана Геннадіївна, старший викладач кафедри математики та методики її навчання.

Освітній рівень: магістр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014 Середня освіта (Математика). Семестр: 1.

Автори курсу: Лариса Олександрівна Черних, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики та методики її навчання.

Освітній рівень: магістр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014.04 Середня освіта (Математика). Семестр: 1.

Автор курсу: Володимир Вікторович Корольський, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри математики та методики її навчання.

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014.04 Середня освіта (Математика). Семестр: 8.

Автор курсу: Тетяна Сергіївна Армаш, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри математики та методики її навчання.