Освітній рівень: перший (бакалаврський). Форма навчання: денна. Спеціальність: 014 Середня освіта (Математика/Фізика/Хімія/Трудове навчання та технології). Семестр: 8

Автори курсу:
кандидат педагогічних наук, доцент Шокалюк Світлана Вікторівна
кандидат педагогічних наук Мерзликін Олександр Володимирович

Освітній рівень: другий (магістерський). Форма навчання: денна. Спеціальність: 014 Середня освіта (Інформатика/Математика/Фізика/Хімія/Трудове навчання), 015 Професійна освіта (Цифрові технології). Семестр: 1/2

Автор курсу: доктор педагогічних наук, професор Семеріков Сергій Олексійович

Освітній рівень: другий (магістерський). Форма навчання: денна. Спеціальність: 014 Середня освіта (Хімія/Трудове навчання та технології). Семестр: 2

Автор курсу: кандидат педагогічних наук Мерзликін Олександр Володимирович

Освітній рівень: перший (бакалаврский). Форма навчання: денна. Спеціальність:  015 Професійна освіта (Транспорт). Семестр: 2

Автор курсу: Моісеєнко Михайло Вікторович


Освітній рівень: перший (бакалаврський). Форма навчання: денна. Спеціальність: 014 Середня освіта (Інформатика). Семестр: 6

Автор курсу: кандидат педагогічних наук, доцент Шокалюк Світлана Вікторівна

Освітній рівень: перший (бакалаврський). Форма навчання: денна. Спеціальність: 014 Середня освіта (Інформатика). Семестр: 6

Автори курсу:

кандидат педагогічних наук, доцент Мінтій Ірина Сергіївна
кандидат педагогічних наук, доцент  Шокалюк Світлана Вікторівна

Освітній рівень: перший (бакалаврський). Форма навчання: денна. Спеціальність: 014 Середня освіта (Інформатика). Семестр: 8

Автори курсу:
доцент, кандидат педагогічних наук Шокалюк Світлана Вікторівна
доцент, кандидат педагогічних наук  Мінтій Ірина СергіївнаОсвітній рівень: перший (бакалаврський). Форма навчання: денна. Спеціальність: 014 Середня освіта (Математика/Фізика/Хімія/Трудове навчання та технології). Семестр: 7-8

Автори курсу: кандидат педагогічних наук, доцент Мінтій Ірина Сергіївна
кандидат педагогічних наук, доцент Шокалюк Світлана Вікторівна

Освітній рівень: другий (магістерський). Форма навчання: денна. Спеціальність: 014 Середня освіта (Інформатика/Математика/Фізика/Хімія/Трудове навчання та технології). Семестр: 2

Автор курсу: кандидат педагогічних наук, доцент Хараджян Наталя Анатоліївна

Освітній рівень: перший (бакалаврський). Форма навчання: денна. Спеціальність: 014 Середня освіта (Інформатика). Семестр: 7

Автор курсу: кандидат фізико-математичних наук, доцент Мерзликін Павло Володимирович


Освітній рівень: перший (бакалаврський). Форма навчання: денна. Спеціальність: 014 Середня освіта (Інформатика). Семестр: 2

Автор курсу: кандидат фізико-математичних наук, доцент Моісеєнко Наталя Володимирівна


Освітній рівень: перший (бакалаврський). Форма навчання: денна. Спеціальність: 014 Середня освіта (Інформатика). Семестр: 4

Автор курсу: кандидат фізико-математичних наук, доцент Моісеєнко Наталя Володимирівна


Освітній рівень: перший (бакалаврський). Форма навчання: денна. Спеціальність: 014 Середня освіта (Інформатика). Семестр: 8

Автор курсу: кандидат фізико-математичних наук, доцент Мерзликін Павло Володимирович


Освітній рівень: перший (бакалаврський). Форма навчання: денна. Спеціальність: 014 Середня освіта (Хімія/Трудове навчання), Семестр: 2

Автор курсу: Моісеєнко Михайло Вікторович