Створення анотації ЕНК

        Створення ЕНК в СУЕНК КДПУ передбачає написання анотації курсу за визначеним шаблоном. Анотація має містити такі відомості:

        - освітній (освітньо-науковий) рівень слухачів (бакалавр/магістр/доктор філософії/учитель/учень);

        - форма навчання (денна/заочна/дистанційна);

        - основна спеціальність (із зазначенням шифру);

        - семестр(и);

        - автор(и) курсу: ім’я, ім’я по батькові, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада.

        ПІБ автора курсу необхідно подати у вигляді гіперпосилання на персональну сторінку викладача.

        

        Наприклад:


        Для цього необхідно:

        1. Скопіювати текст, поданий нижче:

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: 014.09 Середня освіта (Інформатика). Семестр: 3.

Автор курсу: Катерина В'ячеславівна Польгун, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри математики та методики її навчання.


        2. Зайти на потрібний ЕНК.

        3. У блоці «Керування» розгорнути меню «Керування курсом», обрати пункт «Редагувати параметри».


        4. У розділі «Опис» у вікно «Анотація курсу» вставити скопійований текст і зробити відповідні правки.

        5. Виділити ПІБ автора ЕНК, натиснути кнопку «Посилання» (або комбінацію клавіш Ctrl+K). Вставити посилання на персональну сторінку автора. Поставити пташку біля параметра «Відкрити у новому вікні».


        6. Натиснути кнопку «Зберегти й показати» (внизу).


Остання зміна: п'ятниця 20 вересня 2019 13:44