Деякі матеріали для курсів підвищення кваліфікації учителів математики

 (Інформаційно-комунікаційні засоби навчання математики, 

теорія ймовірностей та математична статистика)