Курс «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» для студентів спеціальності «Інформатика» повинен забезпечити формування розуміння основ математики та озброїти студентів методами математичного аналізу реальних процесів (фізичних, технічних, інформаційних тощо) і явищ, які описуються лінійними рівняннями або системами лінійних рівнянь.