Розроблено курс в Криворізькому педагогічному університеті за підручником "Геометрія, 7 клас" авторів Г.П.Бевз, В.Г.Бевз, Н.Г.Владімірової. Креслення створено за допомогою педагогічного програмного засобу GRAN-2D. Пропонуються для впровадження розробки творчих навчальних проектів. 

Вчитель математики може бути призначений на роль тьютора в тій групі, з якою він працює в школі. При цьому у нього буде змога перевіряти роботи своїх учнів, виставляти оцінки, керувати процесом навчання. 
Учні можуть навчатися також під керівництвом вчителя, призначеного адміністратором сайту. 

До окремих ресурсів будуть внесені правки у зв'язку з проблемами при конвертації зі старої версії MOODLE.