Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна, заочна. Спеціальність: 014.11 Середня освіта (фізична культура), спеціалізація: спортивний туризм. Семестр: 1

Призначення курсу: теоретична підготовка студентів, електронний супровід практичних занять.

Автор курсу: Марчик Валентина Іванівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізичної культури та методики її викладання

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна, заочна. Спеціальність: 014.11 Середня освіта (фізична культура), спеціалізація: спортивний туризм.  Семестр: 1

Призначення курсу: теоретична підготовка студентів, електронний супровід практичних занять.

Автор курсу: Марчик Валентина Іванівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізичної культури та методики її викладання


Освітній рівень: магістр. Форма навчання: денна. Спеціальність: Технологічна освіта, початкова освіта, спеціалізація: фізична культура. Семестр: 1

Призначення курсу: теоретична підготовка студентів, електронний супровід практичних занять.

Автор курсу: Марчик Валентина Іванівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізичної культури та методики її викладання


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 

Напрям підготовки 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Спеціальність: фізична культура

Спеціалізація: спортивний туризм

Факультет: природничий

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Семестр: 2-3

Призначення курсуметодичні матеріали й рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи студентів денної та заочної форми навчання

Автор курсу: Єлизавета Валеріївна Кучерган, викладач кафедри фізичної культури та методики її викладання, кандидат педагогічних наук


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 

Напрям підготовки6.01010Початкова освіта

                                    6.010103 Технологічна освіта 

 Факультет: психолого-педагогічний; дошкільної та технологічної освіти

 Додаткова спеціальність (спеціалізація): Фізичне виховання

 Семестр: 7-8

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Призначення курсу: методичні матеріали й рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи студентів денної форми навчання

Автор курсу: Єлизавета Валеріївна Кучерган, викладач кафедри фізичної культури та методики її викладання, кандидат педагогічних наук

Курс лекцій для груп ПНФ (1 та 2 курс)

Навчально-методичний курс містить теоретичний та методичний матеріал з основ техніки та методики легкоатлетичних вправ  через логічно побудовану систему дидактичних завдань та систему спеціально-підвідних вправ, що сприятиме утвердженню програмованого підходу до процесу навчання спортивної техніки через цикли тематичних занять і у позааудиторний час студентами початкової й технологічної освіти.

Загальні відомості про особливості фізичного розвитку у дітей дошкільного віку різних вікових груп.