Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 

Напрям підготовки 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Спеціальність: фізична культура

Спеціалізація: спортивний туризм

Факультет: природничий

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Семестр: 2-3

Призначення курсуметодичні матеріали й рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи студентів денної та заочної форми навчання

Автор курсу: Єлизавета Валеріївна Кучерган, викладач кафедри фізичної культури та методики її викладання, кандидат педагогічних наук


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 

Напрям підготовки6.01010Початкова освіта

                                    6.010103 Технологічна освіта 

 Факультет: психолого-педагогічний; дошкільної та технологічної освіти

 Додаткова спеціальність (спеціалізація): Фізичне виховання

 Семестр: 7-8

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Призначення курсу: методичні матеріали й рекомендації щодо самостійної та індивідуальної роботи студентів денної форми навчання

Автор курсу: Єлизавета Валеріївна Кучерган, викладач кафедри фізичної культури та методики її викладання, кандидат педагогічних наук

Забезпечення ефективності підготовки студентів в сфері науково-дослідницької роботи; сприяння вмінню студентів працювати з літературою та застосовувати різні методи наукового дослідження в ході експериментальної роботи; підготовка висококваліфікованого фахівця, який би міг застосувати теоретичні знання курсу під час педпрактики та в майбутній педагогічній діяльності.


Курс лекцій для груп ПНФ (1 та 2 курс)

Навчально-методичний курс містить теоретичний та методичний матеріал з основ техніки та методики легкоатлетичних вправ  через логічно побудовану систему дидактичних завдань та систему спеціально-підвідних вправ, що сприятиме утвердженню програмованого підходу до процесу навчання спортивної техніки через цикли тематичних занять і у позааудиторний час студентами початкової й технологічної освіти.

Загальні відомості про особливості фізичного розвитку у дітей дошкільного віку різних вікових груп.