Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна.  Спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Автор курсу: Людмила Вікторівна Лукаш, асистент кафедри зоології та методики навчання біології


Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: очна.

Спеціальність:

014 Середня освіта (Хімія) з додатковою спеціальністю 014 Середня освіта (Інформатика)

Семестр: 6

Автор курсу: Чувасова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук


Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна.

Спеціальність: 014 Середня освіта (Географія). Додаткова спеціальність. Краєзнавчо-туристична робота.

Семестр: 4

Автор курсу: Валерій Віталійович Коцюруба, старший викладач кафедри зоології та методики навчання біології.