Освітній рівень: бакалавр. денна/заочна . Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література), додаткової спеціальності – 014 Середня освіта (Мова і література англійська), 053 Психологія, спеціалізації – Редагування освітніх видань, спеціалізації – Українознавство. Семестр: 8.

Призначення курсу: теоретична підготовка студентів, електронний супровід практичних занять, організація самостійної роботи студентів, підтримка очного навчального процесу

Автор курсу: Наталя Володимирівна Яременко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та світової літератур.


Освітній рівень: перший (бакалаврський).

Форма навчання: денна / заочна.

Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література), додаткових спеціальностей – 014 Середня освіта (Мова і література англійська), 053 Психологія, спеціалізації – Редагування освітніх видань.

Семестр: 4.

Призначення курсу: теоретична підготовка, електронний супровід практичних занять, організація самостійної роботи студентів.

Автор курсу: Коломієць Наталія Євгенівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та світової літератур. 

Освітній рівень: магістр. Форма навчання: денна/заочна . Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література), додаткової спеціальності – 014 Середня освіта (Мова і література англійська), 053 Психологія, спеціалізації – Редагування освітніх видань, спеціалізації – Українознавство.

Семестр: 2-й.

Призначення курсу: теоретична підготовка, електронний супровід практичних занять, організація самостійної роботи студентів, підтримка очного навчального процесу

Автор курсу: Дмитренко Вікторія Ігорівна доктор філологічних наук, професор кафедри української та світової літератур

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. Спеціальність: Середня освіта (Українська мова та література). Семестр: 8.

Призначення курсу: теоретична підготовка студентів, електронний супровід практичних занять.

Автор курсу: Онікієнко Інна Миколаївна, кандидат філологічних  наук, доцент кафедри української та світової літератур.


Освітній рівень: перший (бакалаврський). 

Спеціальності: 014 Середня освіта (Українська мова і література), додаткової спеціальності – 014 Середня освіта (Мова і література англійська), 053 Психологія, спеціалізації – Редагування освітніх видань, спеціалізації – Українознавство.

Форма навчання: денна / заочна.

Семестр: 6.

Призначення курсу: теоретична підготовка, електронний супровід практичних занять, організація самостійної роботи студентів.

Автор курсу: Світлана Степанівна Журба, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та світової літератур


Курс "Дитяча література"