Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: заочна. 

Спеціальність: 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

Семестр: 8 семестр

Автор курсу: 

Поздній Євген Валентиновичасистент кафедри ботаніки та екології


Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна. 

Спеціальність: 101 Екологія

Семестр: 4 семестр (2 рік підготовки) 

Автор курсу: Перерва Вікторія Вікторівнаасистент кафедри ботаніки та екології

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна, заочна. 

Спеціальність: 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

Додаткова спеціальність (спеціалізація) для денної форми навчання: 

1) 053 Психологія; 2) 014 Середня освіта (Хімія)

Семестр: 6 семестр (3 рік підготовки) 

Автор курсу: 

Перерва Вікторія Вікторівнаасистент кафедри ботаніки та екології

Освітній рівень: бакалавр. Форма навчання: денна, заочна. 

Спеціальність: 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

Додаткова спеціальність (спеціалізація) для денної форми навчання: 

1) 053 Психологія; 2) 014 Середня освіта (Хімія)

Семестр: 8 семестр (4 рік підготовки) 

Автор курсу: 

Поздній Євген Валентиновичасистент кафедри ботаніки та екології