Курс містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план, програмний матеріал до вивчення дисципліни "Теорія та методика легкої атлетики”, контрольні нормативи, контрольні вимоги до засвоєння техніки легкоатлетичних вправ, вказівки до виконання самостійної роботи, теми реферату до виконання самостійної роботи, вказівки до виконання контрольної роботи, завдання для контрольних робіт, питання для самоконтролю, а також список рекомендованої літератури.

Курс лекцій для груп ПНФ (1 та 2 курс)

Навчально-методичний курс містить теоретичний та методичний матеріал з основ техніки та методики легкоатлетичних вправ  через логічно побудовану систему дидактичних завдань та систему спеціально-підвідних вправ, що сприятиме утвердженню програмованого підходу до процесу навчання спортивної техніки через цикли тематичних занять і у позааудиторний час студентами початкової й технологічної освіти.

Загальні відомості про особливості фізичного розвитку у дітей дошкільного віку різних вікових груп.