Забезпечення ефективності підготовки студентів в сфері науково-дослідницької роботи; сприяння вмінню студентів працювати з літературою та застосовувати різні методи наукового дослідження в ході експериментальної роботи; підготовка висококваліфікованого фахівця, який би міг застосувати теоретичні знання курсу під час педпрактики та в майбутній педагогічній діяльності.


Навчально-методичний курс містить теоретичний та методичний матеріал з основ техніки та методики легкоатлетичних вправ  через логічно побудовану систему дидактичних завдань та систему спеціально-підвідних вправ, що сприятиме утвердженню програмованого підходу до процесу навчання спортивної техніки через цикли тематичних занять і у позааудиторний час студентами початкової й технологічної освіти.

Загальні відомості про особливості фізичного розвитку у дітей дошкільного віку різних вікових груп.