Мета дисципліни:

навчальна - забезпечити формування сталої системи знань у галузі сімейного законодавства у процесі становлення сучасного висококваліфікованого фахівця - вчителя;

розвиваюча - удосконалювати систему правових знань студентів, формувати уміння аналізувати та синтезувати інформацію, виробляти навички самостійного пізнання та самоудосконалення;

виховна - формувати ціннісні орієнтири студентів відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості; виховувати активну громадянську позицію; сприяти усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в розбудові та зміцненні української держави; формувати у майбутніх вчителів правосвідомість та правову культуру, моральні професійні та особисті якості.

Курс "Історичне краєзнавство" призначений для студентів 1 курсу історичного факультету з метою отримання знань з навчальної дисципліни, поглибленного вивчення історії, підготовки до проведення історико-краєзнавчої практики, формування інтересу до історії рідного краю.

Посилання на сайт автора 

Курс призначений для студентів напряму підготовки "Історія".

Посилання на сайт автора курсу

Курс призначений для студентів 2 курсу історичного факультету (навч.план 2015 р.), студентів 4 курсу (навч.план 2012 р.)

Мета: сформувати основні історико-географічні поняття на основі знань з історичної географії Східної Європи взагалі, і України зокрема; ознайомити студентів з основними проблемами становлення історичної географії, її значенням для історичної науки; показати особливості взаємодії населення, природи і господарства України протягом їхнього розвитку


Посилання на персональний сайт автора