Критичне мислення -- вибірковий курс для І курсу магістратури.

Курс розроблений для дистанційної підтримки вивчення дисципліни "Філософія"  студентами другого курсу денної форми навчання усіх спеціальностей.


Курс розроблений для дистанційної підтримки вивчення дисципліни "Філософія"  студентами другого курсу денної форми навчання усіх спеціальностей.


Філософія і методологія науки є одним з провідних напрямків сучасної світової філософії. Вивчення курсу філософії і методології науки дає можливість магістрантам отримати систему знань сучасного рівня розвитку зазначеної дисципліни, усвідомити місце науки/сучасної науки в системі культури, зрозуміти сутність наукового типу раціональності та на цьому підґрунті сформувати у себе риси наукового стилю мислення.